Ποιοι Είμαστε

 

30 και πλέον χρόνια στο χώρο τη υγείας

Η εταιρεία με την σημερινή της μορφή και επωνυμία ιδρύθηκε το έτος 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και οι Μέτοχοι της είναι άνθρωποι με εμπειρία 30 χρόνων και πλέον στο χώρο των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, διαθέτουν μεράκι, γνώση και διάθεση να δημιουργήσουν και να προσφέρουν. Σήμερα η εταιρεία στεγάζει τα γραφεία και την αποθήκη της σε ένα κτίριο 1.500 τ.μ στις Αχαρνές της Αττικής με δικό της ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και αυτοκινήτων και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ως αντικείμενο εργασιών ορίζεται η διακίνηση στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π). Μια ευρεία και συνεχώς αναπτυσσόμενη λίστα από είδη όπως ουροσυλλέκτες, βελόνες, σύριγγες, πιεσόμετρα, θερμόμετρα, μάσκες. Η Ανώτατη Διοίκηση κερδίζει το στοίχημα κάθε μέρα αφού δεσμεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση. Κέντρο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι ο πελάτης και φιλοσοφία της η Ποιότητα. Με το πνεύμα αυτό η εταιρεία έχει προβεί στο σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων της και έχει καθορίσει την οργανωτική της δομή , τους πόρους και τις διαδικασίες καθημερινών λειτουργιών της.

 

Στόχοι της εταιρείας

Στόχοι της εταιρείας αποτελούν η εξασφάλιση μιας επιτυχούς πορείας στην ελληνική αγορά, η διατήρηση και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει, η ικανοποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών) και η πώληση στη καλύτερη τιμή. Η εταιρεία επιδιώκει την βελτιστοποίηση της συνολικής εικόνας της σύμφωνα με όσα υπαγορεύει η Πολιτική Ποιότητας της.

 

Πιστοποιήσεις.

Η εταιρεία έχει τον απόλυτο έλεγχο της Ποιότητας των εμπορευμάτων της μέσα από μια τεκμηριωμένη και καλά σχεδιασμένη διαδικασία επιλογής των Προμηθευτών που συνεργάζεται και μέσω μιας τυπικής και αυστηρής διαδικασίας που ακολουθείται κατά την παραλαβή των εισερχομένων. Οι λειτουργίες αυτές είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να τηρούνται τα πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ1348/04 για την ορθή πρακτική διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Φορέας πιστοποίησης είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ). Η εταιρεία ανατρέχει, συμβουλεύεται και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ (National Organization of Medicines.)

 

Αξίες

• Ανθρώπινο δυναμικό. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι για μας ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Οι εργαζόμενοι πιστεύουν στο όραμα και τις αξίες της εταιρείας και τα υπηρετούν με συνέπεια. Συνεργάζονται με έμπνευση και τείνουν την χείρα βοηθείας με ακεραιότητα και υπευθυνότητα.
• Ποιότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα. Η εταιρεία προσπαθεί καθημερινά να διατηρεί και να εξασφαλίζει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, εγνωσμένα και απόλυτα αναγνωρίσιμα. Ορθή επικοινωνία, αποφασιστική δράση και προσαρμογή των πρακτικών μας αποτελούν για μας daily target.
• Πελάτες. Οι προσπάθειες μας εστιάζονται πάντα στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας με ευελιξία και ταχύτητα. Από την λήψη της παραγγελίας μέχρι την αποστολή και παράδοση των εμπορευμάτων αναζητούμε τα υψηλά πρότυπα.
• Συνέπεια. Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στα αιτήματα των πελατών, είτε είναι τακτικές είτε έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις, ανεξαρτήτου ύψους, κλίμακας και όγκου της παραγγελίας. Άμεσες παραδόσεις με καθημερινές διανομές στον βέλτιστο χρόνο χάριν στον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και αυτοκινήτων που διαθέτει η εταιρεία.

 

Όραμα

Το όραμα μας είναι να υπηρετούμε ανάγκες και αξίες που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εταιρεία απαντά δυναμικά και πλήρως στις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά με ένα ομαδικό πνεύμα υποστήριξης και πίστης στο όραμα. Είναι επιθυμία μας να γίνουμε πολύτιμοι συνεργάτες και να ικανοποιούμε απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών, να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών και να αναβαθμίζουμε σταθερά την ποιότητα των εμπορευμάτων.